پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

محضر دانشجویان عزیز ورودی جدید دانشگاه
 
سلام و درود؛
اضطرابتان قابل درک است ولی مطمئن باشید دیری  نمی پاید که در فضایی سرشار از آرامش با نگاهی به افق های روشن علم و دانش روزگار می گذرانید؛ مهم آن است که شما از سدی گذشتید که گاهی سد راه ترقی تان محسوب می شد و مهمتر آنکه اکنون اگر عزمتان را دوچندان نکنید با سدی دیگر مواجه خواهید شد اما فکر می کنم بهترین تصمیم آن است که با سرعتی متناسب گام بردارید ؛
سعی کنید دور و بر خود را خوب بنگرید ؛ حتما کسانی را خواهید یافت که اراده هایشان می تواند حرکت خیز باشد .
پیشنهاد می کنم ابتدا اندکی با خود خلوت کنید ؛ منزلتی که در انتظار شماست را ببینید ؛ به مسیرتان بیندیشید و باور کنید که آینده از آن شماست.
صادقانه ورودتان را به دانشگاه و اقتدایتان به ابن سینا را تبریک می گویم.
به امید روزهایی زیبا و سبز.
 
دكترعلیرضا عسكری
رییس دانشگاه علوم پزشكی فسا