پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\webda/images/news/gallery/16/09/17/news.3057.jpg): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\wwwroot\webda\templates\fums\includes\helper.php on line 29

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛  جلسه بررسی اجرای الگوی تغذیه سالم با حضورمعاون فرهنگی و دانشجویی، سرپرست اداره تغذیه، مسئول اتوماسیون تغذیه و کارشناس ارشد تغذیه برگزار شد.

در این جلسه دکترمجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بیان داشت: یکی از محورهای اصلی خدمات رسانی به دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی، موضوع تغذیه دانشجویی است و یکسان سازی رویه ها و جلوگیری از اقدامات و تصمیم گیری های سلیقه ای و رعایت استانداردهای مواد غذایی در اداره تغذیه موجب تسهیل امور در این بخش مهم خواهد بود.

دکترنقدی ادامه داد: به کارگیری اصول بهداشتی و تغذیه ای صحیح گام موثری در حفظ و ارتقای سلامت دانشجویان می باشد.

در ادامه آیین نامه الگوی تغذیه سالم که توسط کارگروه تخصصی برنامه ریزی و تحول تغذیه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا در سال 95 تدوین گردیده است ، مورد بررسی قرار گرفت و اعضای جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کردند.