پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ جلسه مشترک معاون طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا با رئیس کتابخانه و گروه تحقیقاتی طب سنتی اروپایی دانشگاه ورزبرگ آلمان برگزار شد.
در این جلسه مشترک که دکتر هاشم پور و جمعی از متخصصین طب سنتی ایران حضور داشتند ، دکتر مایر  رئیس کتابخانه و گروه تحقیقاتی طب سنتی اروپایی دانشگاه ورزبرگ آلمان  به ارایه ی توانمند ی های این موسسه و بررسی زمینه ی همکاری های مشترک پرداخت. 
دکتر مایر به فعالیت های چندین ساله تحقیقاتی این موسسه اشاره کرد و در جهت در اختیار گذاردن منابع کتابخانه ی غنی خویش ابراز همکاری کامل نمود. 
در این جلسه دکتر محمدهاشم هاشم پور معاون طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز به ارائه ی فعالیت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی فسا در زمینه ی طب سنتی و تاریخ طب پرداخت. 
همچنین فعالیت مشترک این موسسه و دانشگاه علوم پزشکی فسا در استفاده از طب سنتی در پیشگیری از بیماری ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.