پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مهندس مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در این خصوص گفت :طی بازرسی که کارشناسان بهداشت محیط در روزهای اخیر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهر فسا یک کارگاه قنادی و فروشگاه آن پس از طی مراحل قانونی ، پلمپ و تعطیل گردید.

کرمی منش افزود : این واحد قنادی بدلیل استفاده از مواد اولیه تاریخ مصرف گذشته و فاسد شامل روغن و آرد در تهیه شیرینی جات و عدم توجه به اخطارهای مکرر کارشناسان بهداشت محیط در خصوص رعایت مقررات بهداشتی و عدم توجه متصدی به قوانیین بهداشتی و کاربرد مواد اولیه فاسد تعطیل گردید.

کرمی منش افزود : بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در شهر فسا و روستاهای تابعه به صورت روزانه در حال انجام است و با متخلفین از مقررات بهداشتی برخورد قانونی خواهد شد.