پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ کارگاه آموزشی اصول تجویز منطقی داروها ویژه کادر درمانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید. 
در این کارگاه یک روزه دکتر صفورا محبی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: دارو همیشه به عنوان یك عامل اساسی در درمان اكثر بیماری ها مطرح هست . امروزه تجویز و مصرف غیر منطقی داروها گریبانگیر بسیاری از كشورها از جمله كشورهای جهان سوم شده است.برای مثال بر اساس آمار منتشر شده از وزارت بهداشت حدود 48% داروهای تجویز شده برای بیماران اشكال تزریقی داروها می باشد.بر این اساس مصرف سرانه فرآورده های تزریقی در ایران حدود 10 عدد، در كشورهای در حال توسعه حدود 4 و در كشورهای توسعه یافته بسیار كمتر از 1 عدد می باشد.
دكتر صفورا محبی با بیان اینکه منابع مالی و بودجه سیستم های بهداشتی محدود است ، گفت: قسمت عمده ای از این بودجه صرف تهیه و تامین دارو می شود که می توان با تجویز و مصرف منطقی داروها از اتلاف بخش قابل توجهی از سرمایه های ملی جلوگیری كرد.
گفتنی است هدف از برگزاری این كارگاه آموزشی نشان دادن راهكارهای عملی در جهت تجویز و مصرف منطقی داروها می باشد.