پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه گفت : یک واحد ریخته گری واقع در یکی از روستاهای بخش مرکزی فسا به علت عدم رعایت اصول و مقررات بهداشتی و ایمنی توسط واحد بهداشت حرفه ای تعطیل گردید.
مهندس جانی زاده افزود : این واحد ریخته گری به علت عدم رعایت فاصله استاندارد بین منبع سوخت و منبع حرارت ، عدم تهویه مناسب ، عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارگران و نبود تاسیسات ساختمانی مناسب ، به صورت موقت و تا زمان رفع نواقص تعطیل گردید.