پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ در راستای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر ، دوره آموزشی "خدمات سلامت سطح اول" توسط واحد مبارزه بابیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت دربخش های ششده و قره بلاغ و شیبکوه برگزار گردید.

در این دوره دستورالعمل "خدمات سلامت سطح اول " توسط خانم راستباف مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر و کارشناسان این واحد آقایان روح اله ارشدی نژاد و عبداله عزیزی به کارشناسان بهداشتی ، ماماهای پزشک خانواده روستایی و بهورزان آموزش داده شد .

 این دستورالعمل شامل فرآیند ارزیابی ، مراقبت و پیگیری فشارخون بالا، دیابت ، چاقی و اضافه وزن ، سرطان های پستان ، دهانه رحم و کلورکتال می باشد .

در این دوره های آموزشی خانم زینب همت دار کارشناس تغذیه نیز در مورد توصیه های تغذیه ای در جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها و مراقبت بیماران به فراگیران آموزش دادند.