پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • گزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیگزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  • گزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیگزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  • گزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیگزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  • گزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیگزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  • گزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیگزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  • گزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیگزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  • گزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیگزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  • گزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیگزارش تصویری از کارگاههای برگزار شده اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

به گزارش وب دا ؛ در اولین مدرسه تابستانی  ویژه دانشجویان استعداد درخشان کلان مناطق ده گانه کشور با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی فسا ، کارگاههای  اخلاق حرفه ای ، CONCEPT MAP ، فلسفه و چیستی علم ، دانشگاه های نسل سوم ، زیست فناوری ، طب سنتی ، الگوهای آموزش سلامت ، آینده نگاری و مرجعیت علمی با حضور اساتیدی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران ، شهید بهشتی ، شیراز ، کرمان و فسا بعنوان سخنران  برگزار گردید .