پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ نمایشگاه نوآوری های آموزش در نظام سلامت شامل دستاوردها و اقدامات مشترک معاونت های دانشگاه مرتبط با حوزه آموزشی در حاشیه برگزاری اولین مدرسه تابستانی با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی د ردانشگاه علوم پزشکی فسا برپا گردید.

هیات رییسه دانشگاه با حضور در نمایشگاه ، از دستاوردها و اقدامات انجام شده در زمینه نوآوری آموزش در نظام سلامت بازدید نمودند.