پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • صعود کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی فسا به قله 5671 متری دماوند بمناسبت هفته دولتصعود کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی فسا به قله 5671 متری دماوند بمناسبت هفته دولت
  • صعود کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی فسا به قله 5671 متری دماوند بمناسبت هفته دولتصعود کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی فسا به قله 5671 متری دماوند بمناسبت هفته دولت
  • صعود کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی فسا به قله 5671 متری دماوند بمناسبت هفته دولتصعود کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی فسا به قله 5671 متری دماوند بمناسبت هفته دولت
  • صعود کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی فسا به قله 5671 متری دماوند بمناسبت هفته دولتصعود کارمند بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی فسا به قله 5671 متری دماوند بمناسبت هفته دولت

به گزارش وب دا ؛ بمناسبت هفته دولت ، آقای رمضان نظریان پرستار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی فسا  موفق شد بصورت انفرادی قله 5671 متری دماوند صعود نماید و سالم به پایگاه خود بازگردد.