پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش  وب دا ؛مریم تشکر مشاور واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه در این خصوص گفت : برنامه توزیع سبد غذایی مادران باردار نیازمند به حمایت تغذیه ای ازطریق بنیاد علوی و با همکاری معاونت  بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ازدیماه سال 93 شروع شده است .

تشکر افزود : دراین برنامه مادران باردار نیازمند به حمایتهای غذایی از ابتدای ماه چهارم بارداری تا شش ماه پس از زایمان به مدت 12 ماه تحت پوشش این برنامه قرارمی گیرند و هر 2 ماه یکبار سبد غذایی حمایتی که شامل 15 قلم کالا می باشد دریافت می کنند.

مشاور واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه اظهار داشت : از ابتدای سال 95 تاکنون 500 مادر باردار و شیرده روستایی واجد شرایط ، سبد غذایی حمایتی دریافت نموده اند.