پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • استقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانهاستقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانه
  • استقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانهاستقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانه
  • استقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانهاستقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانه
  • استقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانهاستقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانه
  • استقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانهاستقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانه
  • استقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانهاستقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانه
  • استقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانهاستقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانه
  • استقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانهاستقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانه
  • استقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانهاستقبال مثبت و پوشش رسانه ای مناسب از یک اقدام انسان دوستانه

به گزارش وب دا ؛ دکتر علیرضا عسکری رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا با بیان اینکه نژاد ، تابعیت ، رنگ و ایرانی بودن یا نبودن در شرایط اورژانسی تاثیری در پذیرش بیماران ندارد ، گفت : زمانی که متخصصان دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام عمل جراحی قلب را برای این بیمار افغان لازم و ضروری تشخیص دادند لحظه ای درنگ نکردند و به انجام آن مبادرت ورزیدند.

وی ضمن قدردانی از همت بلند و نیکوی متخصصان قلب در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا گفت : اساس آموزه های انسانی و اسلامی در پزشکی نیز همین است که ما در شرایطی اینچنین بدون توجه به دین ، ملیت و ظواهر افراد و بدون دخالت دادن مولفه های غیر علمی به انجام کار حرفه ای خود بپردازیم.

 
fasa4
fasa1
fasa3
fasa8
fasa11
fasa5
fasa2
fasa6
fasa7
fasa10
fasa9