پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ فهیمه راستباف مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه در این خصوص گفت: نوزادانی که در منطقه میانجنگل و مقابری به علت دوری مسافت ، خدمات غربالگری شنوائی را دریافت نکرده بودند ، با هماهنگی واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت و مرکز غربالگری شنوائی ، از خدمات شنوایی سنجی بهره مند شدند.

راستباف افزود : این طرح در مناطقی که دسترسی مردم به مراکز غربالگری شنوایی دشوار می باشد ادامه خواهد یافت و کارشناسان این واحد و کارشناسان شنوایی سنجی در این مناطق خدمات را به مردم ارائه خواهند داد.

عبدا.. عزیزی کارشناس پیشگیری از ناشنوایی معاونت بهداشت دانشگاه در خصوص غربالگری شنوایی گفت : جهت بررسی شنوایی نوزادان از روشی به نام غربالگری شنوایی استفاده می شود که روشی سریع و آسان و قابل اعتماد می باشد که توسط تست هایی به نامOAEوAABR که بدون درد و خطر می باشند و در شرایطی که نوزاد آرام است انجام می شود .

عزیزی افزود : در آزمونOAEصدا به گوش فرستاده می شود و عکس العمل های سلول های مویی گوش ثبت می گردد بدون آنکه به گوش آسیبی برسد . در آزمونAABRصدا توسط میکروفن بسیارکوچک به گوش نوزاد فرستاده می شود و امواج از طریق الکترودهای نصب شده بر روی پوست صورت جمع می شود و شنوائی نوزادان ارزیابی می گردد.

کارشناس پیشگیری از ناشنوایی معاونت بهداشت دانشگاه بهترین زمان معاینه شنوائی نوزادان را از بدو تولد تا یک ماهگی دانست و اظهار داشت : با غربالگری شنوایی در صورت وجود مشکل شنوائی ، قبل از 3 ماهگی تشخیص داده می شود و در صورت نیاز قبل از 6 ماهگی اقدامات مورد نیاز ( درمانی ، توانبخشی و ... ) آغاز می گردد .