پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت :  کارشناسان این مرکز طی هفته گذشته از تاریخ30/05/ 95 لغایت 5/06/ 95 تعداد311 ماموریت اورژانسی انجام داده اند.

علیپوریان افزود : از این تعداد ماموریت54ماموریت مربوط به تصادفات شهری و جاده ای ،84ماموریت بیماران قلبی – تنفسی و173 مورد سایر حوادث و فوریتها می باشد .

مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت : کارشناسان این مرکز در مردادماه سال جاری تعداد1364 ماموریت انجام داده اند که 245 مورد تصادفات شهری و جاده ای ، 387 ماموریت بیماران قلبی – تنفسی و 732 ماموریت سایر حوادث و فوریتها می باشد.