پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از پزشکان حوزه معاونت بهداشت در روز پزشک

به گزارش وب دا ؛ بمناسبت بزرگداشت زادروزحکیم ابو علی سینا و روز پزشک، دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در محل کار پزشکان حوزه معاونت بهداشت با اهداء گل و شیرینی از زحمات ایشان تقدیر کردند.