پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.
  • هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.
  • هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.
  • هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.
  • هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.
  • هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.
  • هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.
  • هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.
  • هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در درمانگاهها از زحمات پزشکان تجلیل کردند.

به گزارش وب دا ؛ بمناسبت بزرگداشت زادروزحکیم ابو علی سینا و روز پزشک ، هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور  در درمانگاههای حضرت ولیعصر( عج) و فاطمیه ، با اهدای گل از زحمات پزشکان تقدیر کردند.