پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ، دومین نشست ماهانه مدیر گروههای تخصصی پزشکی با معاونتهای درمان و آموزش در سالن جلسات معاونت درمان  برگزار گردید.

در این نشستموضوعات نظارت بر روند پذیرش بیماران و ارائه خدمات پزشکی ، بررسی بسته حضور متخصصین مقیم در بیمارستانها، بررسی چک لیست عملکرد پزشکان و شیوه نامه مشارکت پزشکان دراعتباربخشی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت .

در ادامه مدیر گروههای تخصصی پزشکی نقطه نظرات خود را پیرامون محورهای مورد بحث ارائه نمودند.