پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛  در ادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان و افزایش ضریب اشغال تخت بخصوص در ماههای فروردین ، اردیبهشت و خردادماه سال جاری ،  دکترمحمدشکوهیان ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)  به تشریح فعالیت بخش های مختلف بیمارستان درتیرماه سال جاری  پرداخت و بیان داشت : درصد اشغال تخت کل بیمارستان درتیرماه  104.72درصد بوده است.

دکترشکوهیان  افزود : درماه گذشته 5 بخش بیمارستان، ضریب اشغال تخت بالای 100درصد و6 بخش ضریب اشغال تخت بالای 90درصد را تجربه نمودند.

ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) گفت : بخشهای زایشگاه، جراحی عمومی زنان و اورژانس به ترتیب با 197.58، 124.62 و 122.17درصد بالاترین ضریب اشغال تخت را به خود اختصاص داده اند .