پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ کارگاه آموزشی تب مالت بر اساس مدل shep ( مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت ) توسط واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در دو روز برای آموزش به کارشناسان مراکز بهداشتی - درمانی روستایی و پزشکان خانواده در سالن نحوی دانشگاه برگزار گردید .

در این کارگاه آموزشی خانم دکتر باغبان مسوول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در خصوص اپیدمیولوژی بیماری تب مالت و چگونگی مراقبت بیماری مطالبی بیان نمودند.

در ادامه مهدی شرفی کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر مدل جامع  سیستماتیک تب مالت را به کارشناسان بهداشت آموزش دادند.

در دومین روز از کارگاه آموزشی تب مالت که ویژه پزشکان خانواده برگزار شد ، دکتر کریمی متخصص بیماریهای عفونی در خصوص چگونگی شناسایی بیماران ، تشخیصهای افتراقی و روشهای درمان را به پزشکان خانواده آموزش دادند.

در این کارگاه مهدی شرفی کارشناس مبارزه با بیماریها، اپیدمیولوژی این بیماری را به پزشکان خانواده آموزش دادند.