پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مهندس مهدی بهزادی کارشناس واحد بهداشت حرفه ای  معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت :  بی حوصلگی شدید،حساسیت شدید نسبت به انتقاد،بروز اختلال در خواب، جویدن ناخن، افزایش مصرف سیگار و مواد مخدر ، سوء هاضمه و نداشتن تمرکز از نشانه های استرس است.

مهندس مهدی بهزادی اظهارداشت: شرایط محل کار مانند میزان سر و صدا، وضعیت دمای محیط ، میزان نور ، شغل‌هایی که با خلاقیت  همراه هستند ، نوبت کاری ، میزان دخالت افراد در کاری که انجام می‌دهند ،  روابط بین افراد و خشونت و نزاع در محیط کار در ایجاد استرس کارکنان موثرند .

بهزادی  با بیان اینکه یکی از عارضه های جدید در زندگی مدرن، وجود استرس و بعضا اضطراب در محیط کار است اضافه کرد: مطالعات نشان داده اند که بیشتر افراد با این که در فرایند دشوار کاریابی دچار استرس و درماندگی می شوند، پس از موفقیت و ورود به عرصه کار باز هم در برخی از موارد با پیامدهای روانی منفی حاصل از شغل روبه رو می شوند.

وی اضافه کرد:  فاکتور های مربوط به محیط فیزیکی کار، ماهیت خود شغل ،زمان کار ،نقش کارکنان و عوامل سازمانی از  فاکتورهای استرس آور محیط کار به شمارمی آیند.

این کارشناس ادامه داد:خویشاوند بودن با برخی از همکاران،حمایت نکردن مسئولین از کارکنان خود ،نبود مشاوره و ارتباطات ودخالت های زیادی در مسایل شخصی، اجتماعی و زندگی خانوادگی ازدیگرعلل استرس زای شغلی به شمار می اایند.

او بیان کرد:حجم زیاد کارها یا بیش از اندازه کم بودن کار،فشار بیش از حد ناشی از غیرواقعی بودن مهلت انجام کارها،انجام کارهایی که بسیار مشکل اند و یا لزوم چندانی به انجام آنها نیست ،نداشتن مهارت کافی در نحوه انجام کار، نداشتن امنیت شغلی و ترس از بیکار شدن وشرایط نامطلوب کاری وداشتن شغلی که متناسب با فرد نباشد درایجاد استرس درمحیط کارتاثیر دارند.

کارشناس واحد بهداشت حرفه ای  معاونت بهداشت دانشگاه جهت غلبه غلبه بر استرس در محیط کاربه ارائه راهکارهایی پرداخت و گفت: در یک زمان فقط یک کار را انجام دهید تا فشارهای وارد بر خود را کاهش دهید ا ز موقعیت های پر استرس دوری کنید.

بهزادی با بیان اینکه با یک نفر صحبت کنید وکارهایی را انجام دهید که برایتان لذت بخش و شادی آفرینند اظهارداشت: سعی کنید اوقات خود را با کسانی بگذرانید که مصاحبت با آنها برایتان لذت بخش باشد و نه با کسانی که انتقاد کننده و خرده گیرند. بیش از حد از خود انتظار نداشته باشیدوپیشنهادهای دیگران در کمک به خود را بپذیرید و توانایی های خود را بشناسید.

به گفته وی یک واکنش نسبت به استرس، خشمگین شدن است. درباره نحوه غلبه بر خشم خود بیشتر بیاموزید.