پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت:  کارشناسان این مرکز طی هفته گذشته از تاریخ 09/05/ 95 لغایت 15/05/ 95 تعداد 307 ماموریت اورژانسی انجام داده اند.

علیپوریان افزود : از این تعداد ماموریت64ماموریت مربوط به تصادفات شهری و جاده ای ،90 ماموریت بیماران قلبی – تنفسی و153مورد سایر حوادث و فوریتها می باشد .

پیام هفتگی: آنژین ،نارسایی قلبی، حمله قلبی

- از اورژانس درخواست کمک  کنید(تلفن 115)

-همان طور که منتظرید علائم حیاتی  (راه هوایی،تنفس،گردش خون) و سطح هوشیاری را کنترل کنید .

- قبل از مطلع ساختن پزشک درخواست آمبولانس کنید .

- خودتان بیمار را به بیمارستان منتقل نکنید زیرا حرکت دادن  بیمار می تواند منجر به ایست قلبی شود .

اگر بیمار هوشیار است :

- به بیمار کمک کنید وضعیت راحتی  به خود بگیرد چیزی پشت وی قرار ندهید وضعیت نیمه نشسته  اغلب بهترین حالت  است .

- به بیمار اطمینال خاطر  و آرامش  بدهید . 

اگر بیمار  هوشیاری خود را از دست داد :

راه هوایی،تنفس،گردش خون را کنترل کنید  و در صورت  لزوم  اقدام کنید .

بیمار را در وضعیت  پایدار خوابیده  به پهلو  قرار دهید و درمان را در جهت  به حداقل  رساندن  شوک  انجام  دهید.