پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت:  کارشناسان این مرکز طی هفته گذشته از تاریخ02/05/ 95 لغایت08/05/ 95 تعداد345ماموریت اورژانسی انجام داده اند.

علیپوریان افزود : از این تعداد ماموریت 88 ماموریت مربوط به تصادفات شهری و جاده ای ،87 ماموریت بیماران قلبی – تنفسی و 170مورد سایر حوادث و فوریتها می باشد که که متاسفانه 51مورد افزایش کلی ماموریت  و 26 مورد افزایش  تصادفات داشته ایم.

مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا  گفت : کارشناسان این مرکز در تیرماه سال جاری تعداد1282 ماموریت انجام داده اند که 270مورد تصادفات شهری و جاده ای ، 400 ماموریت بیماران قلبی – تنفسی  و 612 ماموریت سایر حوادث و فوریتها می باشد.

پیام هفتگی : تشنج ناشی از صرع

- به چه چیز باید  دقت کنید:

1-عدم هوشیاری 2-تشنج،سفتی بدن،انحراف چشمهابه عقب، تکان  خوردن و لرزشهای عضلانی 3- تنفس پر  سرو صدا

- برای نگه داشتن و مهار کردن بیمار تلاش  نکنیید .

- برای باز کردن  دهان فشار نیاورید وچیزی را با فشار داخل دهان بیمار نکنید تا زمانی که مصدوم هوشیار  نشده  یا  بهبود نیافته  است  به وی غذا ومایعات ندهید .

- بیمار را بدون  همراه  تنها نگذارید .

- از بیمار محافظت کنید.

- تا حد امکان بیمار را در وضعیت  راحتی قرار دهید.

- بعد از اتمام تشنج  بیمار را در وضعیت  پایدار خوابیده به پهلو بخوابانید .

- تا زمان بهبودی کامل  در کنار بیمار بمانید.

- علائم حیاتی را کنترل کنید(راه هوایی،تنفس،گردش خون ، نبض)