پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • افتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فساافتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فسا
  • افتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فساافتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فسا
  • افتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فساافتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فسا
  • افتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فساافتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فسا
  • افتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فساافتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فسا
  • افتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فساافتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فسا
  • افتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فساافتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فسا
  • افتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فساافتتاحیه اولین کنگره ی کشوری دانشجویی کنترل بیماریهای غیرواگیر و ششمین کنگره ی کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور در فسا

به گزارش وب دا ؛ دکتر رضا همایونفر دبیر برگزاری این همایش ها گفت: در مجموع 350 نفر از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور  در اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیرواگیر و ششمین کنگره شبکه همکار جنوب شرکت نمودند.

دکترهمایونفر افزود : از 458 مقاله ارسال شده به دبیرخانه ششمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور 149 مقاله پذیرفته شده است که از این تعداد 129 مقاله در بخش پوستر و 20 مقاله در بخش سخنرانی پذیرفته شد.

به گفته وی از 252 مقاله ارسال شده به دبیرخانه اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیرواگیر،  60 مقاله در بخش پوستر و 21 مقاله در بخش سخنرانی انتخاب گردید .

گفتنی است این همایش ها به همت معاونت تحقیقات وفناوری ،  مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا از ششم تا هشتم مردادماه برگزار می گردد.