پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت:  کارشناسان این مرکز طی هفته گذشته از تاریخ26/04/ 95 لغایت01/05/ 95 تعداد294ماموریت اورژانسی انجام داده اند.

علیپوریان افزود : از این تعداد ماموریت 62 ماموریت مربوط به تصادفات شهری و جاده ای ،81 ماموریت بیماران قلبی – تنفسی و 151مورد سایر حوادث و فوریتها می باشد  که خوشبختانه نسبت به هفته قبل 17 مورد کاهش تصادفات را شاهد بودیم.

پیام هفتگی: معیارهای تریاژ بیماران

بیماران بر اساس 4معیار، تریاژ یا اولویت بندی می شوند:

1-    توانایی راه  رفتن

2-    تنفس بیشتر یا کمتر از 30 بار دقیقه

3-    نبض رادیال و  پر شدن مجددمویرگ ها  کمتر یا بیشتر از 2 ثانیه

 4- بررسی عملکرد مغزی ( تعیین توانایی یا عدم توانایی فرد در  اجرای دستورات)