پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ کارشناسان بهداشت محیط ضمن بازرسی از استخرهای شنای شهر فسا از آب این استخرها نمونه برداری کردند.

مهندس مجتبی کرمی منش مسوول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه در این خصوص گفت : بازدید از استخرهای شنای شهر فسا به صورت منظم در طول سال انجام می شود ولی در فصل های گرم سال به دلیل استقبال بیشتر شناگران و احتمال انتقال بیماری این بازرسی ها و نمونه برداری ها به صورت ویژه صورت می گیرد.

کرمی منش افزود : در بازدیدی که در روزهای اخیر از استخرهای شنای شهر فسا انجام شد از آب این استخرها نمونه برداری میکروبی گرفته شد و میزان کلر باقیمانده این استخرها در همان محل سنجیده شد . همچنین از بخش های مختلف استخر نظیر سونا ، جکوزی نیز بازدید و نمونه برداری انجام شد و تاسیسات این استخرها توسط بازرسان بهداشت محیط بررسی گردید.