پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ جلسه ستاد برنامه ریزی دانشگاه جهت بررسی وآسیب شناسی پایش سه ماهه اول سال 95 با حضور ریاست دانشگاه  ، معاونین و روسای بیمارستانها ومسوولین پایش معاونتهای مختلف برگزار گردید.

در این جلسه دکترعلیرضا عسکری ریاست دانشگاه اجرای برنامه های عملیاتی را از اولویتهای مهم وزارت بهداشت و دانشگاه برشمردند .

دکتر عسکری با اشاره به اینکه شخصا مسایل مربوط به برنامه های عملیاتی و پایش را رصد می نمایند ، بر پیگیری مجدانه مسائل مربوطه توسط قائم مقام ریاست در برنامه ریزی ومدیر پایش و  همچنین انعکاس منظم گزارش عملکرد به معاونت برنامه ریزی ، هماهنگی وامور حقوقی وزارت بهداشت تاکید نمودند.

در  ادامه جلسه معاونتهای مختلف ضمن تبیین برنامه ها حوزه فعالیت خود و مشكلات پیش رو برای تحقق برنامه های موردنظر ، مقرر گردید  هر یک از معاونین با معاونت متناظر خود در وزارتخانه مکاتبه نموده و ضمن بیان موضوع نسبت به اطلاع رسانی ومرتفع نمودن مشکل اقدام نمایند.

همچنین مقرر گردید مشکلات  و نارسایی های موجود در سامانه به صورت مکتوب ومشخص به معاونت برنامه ریزی ، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت منعکس گردد.

دراین نشست انحرافات از برنامه به جزییات تحلیل و تصمیمات جدی اخذ گردید.