پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارشوب دا؛ سمیرا ایرانی کارشناس واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: در میان گزارش های رسیده به مرکز ADR این معاونت در سال 94، 12 مورد گزارش عارضه از داروی سفتریاکسون در این مرکز به ثبت رسیده است . عوارض گزارش شده عمدتا مشتمل بر عوارض پوستی و گوارشی ، تنگی نفس ، شوک آنفایلاکسی، واکنش های شبه آنافیلاکسی می باشد .

سمیرا ایرانی افزود: در بررسی گزارش های ثبت شده ، یکی از مشکلات ، عدم رعایت سرعت تزریق وریدی فرآورده بوده است که با توجه به اینکه انفوزیون سریع دارو می تواند منجر به بروز واکنش های حساسیتی گردد.

کارشناس واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه در خصوص پیشگیری از بروز عوارض رعایت نکاتی را حایز اهمیت  دانست و گفت :برای آماده کردن محلول جهت تزریق وریدی باید به ازاء هر 250 میلی گرم سفتریاکسون ،4/2 سی سی آب مقطر یا سرم قندی 5 درصد یا نرمال سالین اضافه کرد و به این ترتیب محلول تهیه شده حاوی 100 میلی گرم سفتریاکسون در هر سی سی خواهد بود . بعد این محلول را باید با 50 تا 100 سی سی سرم قندی 5 درصد یا نرمال سالین رقیق کرد و با توجه به تاثیر تزریق این فرآورده بر میزان وقوع و کنترل عوارض ناشی از آن موکدا توصیه می شود از تزریق سریع وریدی آن جلوگیری به عمل آمده ، انفوزیون وریدی در محلول مناسب حداقل 15الی 30 دقیقه به طول انجامد .

به گفته وی از مصرف سفتریاکسون در نوزادانی که یرقان دارند باید اجتناب شود .

ایرانی اظهار داشت : تزریق این فرآورده بایستی صرفا توسط افراد مجرب در مراکز مجهز به سیستم احیا انجام گیرد و از تزریق توسط افراد غیر حرفه ای یا در مکان های غیر از مراکز درمانی مجهز به امکانات احیا جدا خودداری شود .

این کارشناس ادامه داد : توصیه می شود پیش از تجویز و یا تزریق این دارو در مورد سابقه حساسیت دارویی از بیمار سوال شود .مصرف سفتریاکسون در بیماران با سابقه حساسیت به سایر سفالوسپورین ها( مانند سفالکسین، سفالوتین ،سفکسیم ،سفتازیدیم، ....) ممنوع می باشد هم چنین با توجه به حساسیت متقاطع پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها نیز تجویز این فرآورده فقط در مواقع بسیار ضروری و با احتیاط فراوان صورت پذیرد .

ایرانی گفت : در بیمارانی که نارسایی شدید کلیه و کبد دارند بررسی سطح خونی سفتریاکسون ضروری است .

وی افزود : از آنجایی که یکی از عوامل موثر بر افزایش وقوع عوارض دارویی ، مصرف بی رویه فرآورده در موارد غیر ضروری می باشد ، اکیدا توصیه می شود از تجویز این دارو در مواردی مانند سرماخوردگی و سایر مواردی که از جمله موارد مصرف تایید شده این فراورده نیست جدا خودداری شود .

کارشناس واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو تاکید کرد : مصرف همزمان سفتریاکسون با محلول ها یا فرآورده هایی حاوی کلسیم مانند رینگر تا 48 ساعت پس از تزریق آخرین دوز سفتریاکسون در تمام گروه های سنی ممنوع می باشد .