پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

تب خونریزی دهنده کریمه –کنگو برای اولین بار درسال1944- 1945با ابتلای 200 نفر در شبه جزیره کریمه در اوکراین(اتحاد جماهیر شوروی سابق) شناخته شد و درایران،اولین بار در سال 1978 در مطالعه بر روی کنه های جدا شده از دام ها رویت شد.

افراد مشکوک به CCHF دارای علائم زیر می باشند : شروع ناگهانی تب ، درد عضلات ، خونریزی + یكی ازعلائم اپیدمیولوژیك

عــلائم اپیدمیولوژیك : 

1 ـ سابقه  گزش با كنه یا له كردن كنه بادست 

2 ـ تماس مستقیم با خون تازه یا سایر بافتهای دامها و حیوانات بیمار

3 ـ تماس مستقیم با خون ، ترشحات یا موا د دفعی بیمار قطعی یا مشكوك به CCHF

4 ـ اقامت یا مسافرت در یك محیط روستایی كه ا حتمال تماس با دامها یا كنه ها وجود داشته است

راه های انتقال تب کریمه -کنگو به انسان:

انتقال از طریق گزش کنه آلوده

ازطریق له کردن کنه

تماس مستقیم با لاشه گوشت ،خون،ترشحات وبافتهای آلوده

تماس باترشحات ،خون وتنفس افراد مبتلا

تنفس در تماس با دامهای آلوده

گروههای در معرض خطر:

همه افراد جامعه احتمال ابتلا به بیماری را دارند.

گروه پر خطر شامل:

دامداران ،چوبداران

دامپزشکان وکارکنان دامپزشکی

سلاخان ، قصابان وکارکنان کشتارگاه

پزشکان ،پرستاران،بهیاران وکارکنان بیمارستان

کارکنان رستورانها وکبابی ها

چگونگی پیشگیری از بیماری در انسان :

 • جدا نگاه داشتن جایگاه دام از محل زندگی
 • خودداری از له کردن کنه با دست یا روی بدن دام
 • خودداری از تماس بدن با ترشحات و خون دام
 • خودداری از کشتار دام در محلهای غیر مجاز
 • تهیه گوشت مورد نیاز از محلهای مطمئن و تحت نظارت دامپزشکی
 • نگهداری گوشت تازه به مدت 24 ساعت در یخچال وسپس استفاده
 • رعایت اصول ایمنی درموقع تماس باگوشت تازه،جگروسایرآلایش دام
 • روشهای حفاظت شخصی در تماس با ترشحات و خون حیوان (پوشیدن دستکش ، گان، ماسک و عینک)
 • روشهای حفاظت شخصی از گزش کنه و حشرات
 • خودداری از رفت و آمد در محلهای کشتار غیر مجاز
 • اجتناب از خوردن جگر خام ونیم پخته ، نگهداری جگر ، قلب ، کلیه به مدت 48 ساعت در یخچال و سپس استفاده از آن
 • آموزش افراد در معرض خطرواطلاع رسانی عمومی

جهت مشاهده فایل PDF بیماری تب خنریزی دهنده کریمه کنگو برای مطالعه بیشتر کلیک نمایید.

 

گردآوری توسط واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت