پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ دکترمحمد شکوهیان ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا با اشاره به فعالیت بخش های مختلف بیمارستان در سه ماهه اول سال جاری ، گفت : درصد اشغال تخت کل بیمارستان درسه ماه اول سال، بطورمیانگین بالای 98درصد بوده است .

دکترشکوهیان در خصوص ارائه درصد ضریب اشغال تخت یکی دیگر از بخشهای بیمارستان ( بصورت جزئی تر) افزود : برای نمونه درصد اشغال تخت  بخش جراحی عمومی زنان در فروردین ماه 82.9 درصد، در اردیبهشت ماه 118.89 درصد و در خردادماه 126.27 درصد بوده است .

رییس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درمورد بخش اورژانس نیز بیان داشت : همواره درصد اشغال تخت های اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بالای 100درصد می باشد.

دکترشکوهیان درصد اشغال تخت بخش اتفاقات بیمارستان درسه ماه اول سال(بهار95) رابه ترتیب 135.25درصد ، 139.45 درصد و122.3 درصدذکر نمودند و تعداد مراجعین به این بخش را در فروردین ماه سال جاری 17539نفر، در اردیبهشت ماه 14455 نفر و در خردادماه14100نفر برشمردند.

وی در پایان گفت : این درصد بالای اشغال تخت درحالی است که بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا بعنوان قطب پزشکی شرق فارس، برغم کمبود نیروی انسانی در تمام رده ها، تاکنون با اهتمام ویژه و تلاش های شبانه روزی مدیران، پزشکان و کلیه پرسنل درمانی وغیردرمانی خود ، توانسته بیماران شهرستان فسا و بیماران شهرهای مجاور و همجوار را تحت پوشش قرار دهد.

دکترشکوهیان از تلاشهای کادر درمانی و پرسنل بیمارستان تشکر و قدردانی نمودند.