پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ سمیرا ایرانی کارشناس واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی فسا از ابلاغ و نصب پروتکل 12 داروی پرمصرف و پر هزینه که اغلب از گروه آنتی بیوتیک ها و آنتی فانگال ها می باشد خبر داد و گفت : با توجه به ضرورت تجویز منطقی دارو براساس پروتکل های معتبر دارویی در بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه ها ، گایدلاین 12 داروی :

Vancomycin/Rituximab/linezolid/Hepatitis B Immune Globulin/Colistimethate sodium/Antithymocyte Globulin(ATG)/Amphotericin B

Voriconazole/Caspofungin/Carbapenem/limipenem/Meropehem

توسط معاونت عذا و دارو تهیه گردید و به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) و دکتر شریعتی ابلاغ گردید .

سمیرا ایرانی افزود : به تعداد بخش های هر دو بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) و دکتر شریعتی این 12 گایدلاین تکثیر و با حضور نماینده معاونت غذا ودارو در کلیه بخش های دو بیمارستان در معرض دید پزشکان نصب گردید .

کارشناس واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا ودارو در خاتمه گفت : با توجه به اینکه تعداد 8 عدد از این گایدلاین ها مربوط به دو دسته مهم آنتی بیوتیک و آنتی فانگال ها هستند امید آن می رود که با تجویز منطقی این داروها گام مهمی در راستای مبارزه با مقاومت میکروب ها برداریم .