پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت :کارشناسان این مرکز طی هفته گذشته از تاریخ 95/4/5 لغایت  95/04/11 تعداد 249 ماموریت اورژانسی انجام داده اند.

علیپوریان افزود : از این تعداد ماموریت 79 ماموریت مربوط به تصادفات ، 74 ماموریت بیماران قلبی - تنفسی و96 مورد سایر حوادث و فوریتها می باشد که متاسفانه آمار تصادفات نسبت به هفته قبل آن  ،  19 مورد افزایش را نشان می دهد.

پیام اورژانسی هفته: تریاژ

در ادامه بحث تریاژ این نکته حائز اهمیت است که انجام  تریاژ درست و به موقع در صحنه حادثه اثری مستقیم بر  سایر جنبه های عملکرد دارد.

تریاژ اولیه در صحنه حادثه،( پس از تایید  ایمنی و امنیت محل رخداد حادثه توسط نیروهای آتش نشانی ویا انتظامی و...)می تواند توسط نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی  صورت پذیرد.

تریاژ در بلایا نه صد درصد کامل است  و نه صد درصد  عادلانه. در تریاژ  جایی برای احساسات و توجه به ویژگی های فردی  مصدومین  وجود ندارد  و تنها نتیجه و کارایی عملیات از  اهمیت برخوردار است. دشوار ترین  تصمیم گیری در مورد  مصدومینی است  که علیرغم زنده بودن  و دریافت  تدابیر درمانی امیدی به نجات  آنها نیست  و با حذف آنها  شانس  زنده ماندن و نجات دیگران افزایش خواهد یافت.