پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • گزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • گزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فساگزارش تصویری از برگزاری مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان و عزاداری شب شهادت حضرت امام علی (ع) در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا

به گزارش وب دا ؛ مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان و  عزاداری شب شهادت حضرت امیرالمومنین علی(ع)  با حضور اساتید ، کارکنان ، دانشجویان و مردم شریف با سخنرانی آیت الله دکتر طهماسبی امام جمعه فسا و  مداحی برادر مهدی رستگار در مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.