پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مجله گالن دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان تنها مجله از یک دانشگاه تیپ 3 در بانک اطلاعاتی Emerging Sources Citation Index-ESCI که یکی از زیر مجموعه های ISI می باشد، نمایه شده است.
گفتنی است این ژورنال به عنوان فصلنامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا، دارای رتبه علمی پژوهشی به سردبیری دکتر افشین برهان حقیقی، دکتر مجتبی فرجام و دکتر علی اصغر کریمی می باشد.