پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت:کارشناسان این مرکز در خردادماه 95تعداد 1297ماموریت انجام داده اند که از این تعداد279مورد  تصادفات  ، 380 مورد قلبی تنفسی و 638مورد سایر ماموریت ها می باشد .
انجام 245 ماموریت توسط اورژانس فسا در هفته گذشته
مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت : کارشناسان این مرکز طی هفته گذشته از تاریخ 03/29/ 95تا 04/04/ 95 تعداد245 ماموریت اورژانسی انجام داده اند.
علیپوریان افزود : از این تعداد ماموریت 60 ماموریت مربوط به تصادفات ،74ماموریت بیماران قلبی - تنفسی و111مورد سایر حوادث و فوریتها می باشد .