پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت:  کارشناسان این مرکز طی هفته گذشته از تاریخ22/03/ 95 لغایت28/03/ 95 تعداد333ماموریت اورژانسی انجام داده اند.

علیپوریان افزود : از این تعداد ماموریت80ماموریت مربوط به تصادفات شهری و جاده ای ،99ماموریت بیماران قلبی - تنفسی , 154مورد سایر حوادث و فوریتها می باشد که  متاسفانه آمار ماموریت های تصادفی نسبت به هفته گذشته 11 مورد افزایش تصادفات را نشان می دهد.

پیام هفتگی: سکته  مغزی

سکته مغزی گرفتگی یا  پارگی در یک شریان مغز  است.  

به چه جیز باید دقت  کنید،

1-گیجی 2-ایجاد مشکل در تکلم وبلع3 - ضعف یا فلج در قسمت دهان/ یک یا هر دو دست بدن 4- مشکلات بینایی  5- سردرد  6- کما     .  

 چه باید بکنیم: 

از امداد گر  اورژانس در خواست کمک کنید  ، در حالی که منتظرید علائم حیاتی را کنترل کنید.

راه  هوایی ، تنفس، گردش  خون ، سطح هوشیاری را کنترل کنید .

قبل از آگاه کردن  پزشک ، درخواست آمبولانس  کنید ،خودتان  مصدوم را به بیمارستان  منتقل نکنید. 

اگر  مصدوم  هوشیار  است :  به وی کمک کنید وضعیت راحتی  به خود بگیرد ،

اگر مصدوم  برای بلع بزاق بیش از حد داخل دهانش مشکل دارد  او را به یک سمت متمایل کنید.

اگر مصدوم  بیهوش است : علائم حیاتی  او را کنترل کنید ،  مصدوم را در وضعیت پایدار  خوابیده  به پهلو قرار دهید، کنترل علائم حیاتی را ادامه دهید  . 

اگر  مصدوم  تنفس ندارد   بلافاصله  تنفس دهان به دهان را شروع کنید . 

به هر حال  به مصدوم  غذا و آب  ندهید  ودرمان را جهت به حد اقل رساندن  شوک  ، انجام دهید.