پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ در اولین نشست دبیران منطقه ای ستاد شاهد و ایثارگر کلان منطقه 5 کشور که با حضوردکتر رحیمی مدیرکل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید ، از آقای پژمان باقری عضو هیأت علمی و دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه بدلیل ارائه اولین برنامه استراتژیک و راهبردی ستاد شاهد و ایثارگر کشور در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور تقدیر ویژه شد.

پژمان باقری دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه گفت : بر اساس اعلام مسوولین اداره کل، مقرر شده است الگوی برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی فسا در حوزه ستاد شاهد و ایثارگر به سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت الگوبرداری ارائه گردد.

باقری افزود :  برنامه استراتژیک 3 ساله ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی فسا مبتنی بر مدل بایسون و روش ماتریس SWOT با هدف ارتقاء جایگاه آموزشی، رفاهی، علمی ، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مشتمل بر اهداف کلانی چون حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی دانشگاه و جامعه، تقویت و توسعه کمی و کیفی خدمات ستاد و پایش مستمر، توسعه تحقیقات دانشجوئی ستاد، تشویق دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر، تقویت ارتباط ستاد با ظرفیت اعضای هیأت علمی مشاور دانشگاه و...تنظیم و ارائه شده است.

لازم به ذکر است در ادامه جلسه مذکور سامانه متمرکز اطلاعات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر متصل به سامانه سما ارائه و آموزش داده شد.