پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ طبق دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اجرای آیین نامه همتایاران سلامت روان دانشجویان، نشست معاون فرهنگی و دانشجویی با اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان برگزار گردید.
در این جلسه خانم الهام دیده روشن سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان ضمن قرائت آیین نامه همتایاران به بیان اهداف، شرایط عضویت و شرح وظایف آنان پرداختند.
در ادامه اعضاء جلسه جهت بهبود کیفی این طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند.