پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ کمیته پیشگیری از خودکشی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار گردید.

در این جلسه دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق در پیشگیری از خودکشی و توجه ویژه به  افراد با ریسک بالای خودکشی ، گفت : می بایست همکاریهای بین بخشی نظیر همکاری واحد مبارزه با بیماریها و بهداشت روان در خصوص بیمارانHIVمثبت و همکاری معاونت بهداشت با اورژانس و بیمارستان برایدستیابی به آمارهای صحیح  و به طبع آن برنامه ریزی موثر در پیشگیری از خود کشی انجام شود.

دکترنجفی پیشنهاد کرد : واحد بهداشت روان پیگیری های لازم جهت راه اندازی باشگاه مثبت برای بیماران با ریسک بالای خودکشی و اقدام کنندگان به خودکشی انجام دهد.

در ادامه دکتر سید محمد حسین اجاقی مسول واحد سلامت روان معاونت بهداشت در خصوص اهداف جلسه و استراتژی های برنامه پیشگیری همچنین عوامل زمینه ساز ، عوامل محافظت کننده و افسردگی بعنوان اصلی ترین عامل خودکشی مطالبی بیان نمودند .

دکتراجاقی اظهار داشت : شرایطی که توسط فرد آسیب زا تلقی می شود، همچنین عدم رابطه مناسب والدین با فرزندان و آشفتگی خانوادگی از عوامل زمینه ساز خودکشی هستند و هر ثانیه یک نفر در جهان اقدام به خودکشی می کند و هر خودکشی حداقل بر روی 6 نفر از اطرافیان، تاثیرات بدی بر جا می گذارد.

مسول واحد سلامت روان معاونت بهداشت گفت : تحقیقات و تجربیات کشورهای مختلف نشان داده که بسیاری از خودکشی ها قابل پیشگیری است و همه ی سازمانها موظفند در این خصوص کمک نمایند .