پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • دانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملیدانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم " پیوست.
  • دانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملیدانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم " پیوست.
  • دانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملیدانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم " پیوست.
  • دانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملیدانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم " پیوست.
  • دانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملیدانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملی" قلیان ها را گلدان کنیم " پیوست.

به گزارش وب دا ؛ طی مراسمی با حضور هیات رییسه و جمعی از دانشجویان و کارکنان ، دانشگاه علوم پزشکی فسا به پویش ملی قلیان ها را گلدان کنیم پیوست.

با توجه به رواج روزافزون مصرف قلیان در بین جوانان و حتی خانواده ها به صورتی که  برخی از افرادی که قلیان مصرف می کنند ، سیگاری هم نیستند و با هدف مقابله با این تفکر که مصرف قلیان مضرات سیگار را ندارد پویش قلیان ها را گلدان کنیم در سراسر کشور با شروع روز جهانی بدون دخانیات آغاز شد و امروز در دانشگاه علوم پزشکی فسا این پویش با حضور هیات رییسه ، دانشجویان و کارکنان معاونت بهداشت برگزار گردید.