پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ در گزارشی با عنوان کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت در داده پیام اطلاعات خدمات سلامت که از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انتشار یافت ، بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا در سامانه سپاس موفق به کسب رتبه هشتم در بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور گردیدند.

در راستای کسب این عنواناز آقای علی خاوری پور مسوول سامانه سپاس دانشگاه در جلسه هیات رییسه تقدیر گردید.

گفتنی استسپاسمخفف (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران)، به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان در سطح كشوراست.یکپارچه سازی اطلاعات سلامت امكان ارائه خدمات بهتر بهداشتی-درمانی و مدیریت بهتر نظام سلامت کشور را فراهم می‌سازد.