پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ یوسف علیپوریان مسوول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فسا گفت:   کارشناسان این مرکز طی هفته گذشته از تاریخ8/95/03تا14/03/ 95 تعداد 281 ماموریت اورژانسی انجام داده اند.

علیپوریان افزود : از این تعداد ماموریت 74 ماموریت مربوط به تصادفات  شهری و جاده ای ،88 ماموریت بیماران قلبی - تنفسی و119 مورد سایر حوادث و فوریتها می باشد .

پیام اورژانسی هفتگی : تریاژ

تریاژ یکی از مهمترین مفاهیم در اورژانس است که از کلمه فرانسوی TRIER به معنی  بسته  بندی  گرفته شده است در عمل این واژه به معنای دسته بندی بیماران ومصدومین وتعیین  اولویت رسیدگی به آنان است. تریاژ یک روش کلی  برای تقسیم بندی بیماران بر اساس فوریت  نیاز به درمان است. در هر سیستمی که تعداد بیماران وشدت آسیب زیاد بوده  ومنابع انسانی (پزشک وتکنسین) کم باشد ، تریاژ کمک شایانی در ارائه خدمات می کند. بدون آن ، اقدامات نموثر بوده  ومنجر به اتلاف وقت می گردد.

در حقیفت  تریاژ این امکان را ایجاد می کند  که موثر ترین خدمات به بیشترین افراد در  کمترین زمان ممکن داده شود.در پیام های بعدی با  تریاژ بیشتر آشنا خواهیم شد.