پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مهندس مجتبی کرمی منش مسوول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه در این خصوص گفت : در هفته بدون دخانیات کارشناسان بهداشت محیط با بازرسی از مراکز فروش مواد دخانی از فروشندگان این اماکن برای عدم فروش سیگار به صورت نخی و فله تعهد گرفتند.

کرمی منش افزود : افرادی که در ابتدای مسیر مصرف مواد دخانی هستند به خصوص جوانان، اقدام به خرید سیگار به صورت نخی می کنند و از خرید پاکتی سیگار به خاطر عدم پذیرش خانواده و اجتماع خودداری می کنند و جلوگیری از فروش نخی سیگار می تواند تا حدودی از شروع مصرف دخانیات توسط جوانان کم سن و سال و افرادی که علاقه به مصرف مواد دخانی پیدا می کنند پیشگیری کند و اخذ تعهد از فروشندگان مواد دخانی توسط کارشناسان بهداشت محیط در همین راستا انجام گرفت.