پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مجمع خیرین سلامت شهرستان فسا مبلغ 50میلیون ریال به بخش آنکولوژی (سرطان شناسی)  بیمارستان دکتر شریعتی فسا کمک کرد.

در ادامه مشارکت خیرین در تامین نیازهای بهداشتی درمانی،  مجمع خیرین سلامت شهرستان فسا مبلغ 50 میلیون ریال  جهت رفع اقلام  مورد نیاز بخش آنکولوژی (سرطان شناسی) بیمارستان دکتر شریعتی اهداء نمود.

گفتنی است هزینه کلی هود خریداری شده جهت این بخش  یکصد میلیون ریال بوده است .

مجمع خیرین سلامت شهرستان از خیرین محترم درخواست کرد تا کمکهای نقدی خود را جهت ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان  به شماره حساب 236180014492922 نزد بانک اقتصاد نوین بنام مجمع خیرین سلامت شهرستان فسا واریزنمایند.