پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ جلسه پایش عملکرد واحدهای ستادی معاونت بهداشت مبتنی بر برنامه عملیاتی با حضور خانم دکتر علیزاده ، اعضای دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه و مسئولین واحد های ستادی معاونت بهداشت برگزار شد .
در ابتدای این جلسه خانم دکتر علیزاده معاون فنی معاونت بهداشت ضمن بیان اهمیت برنامه ریزی در پیشبرد اهداف معاونت بهداشت بر انجام پایش برنامه عملیاتی به صورت منظم تاکید نمودند.
دکترعلیزاده از مسئولین واحدها خواستند پیشرفت برنامه عملیاتی در سال 95 را به صورت مستمر ارائه دهند و آمادگی لازم برای پایش را داشته باشند.
در این جلسه هر کدام از مسئولین واحدهای ستادی گزارش فعالیتهای انجام شده در دوماهه ی اول سال 95 توسط واحد خود را ارائه دادند و توسط اعضای دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه مورد پایش قرار گرفتند .