پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

لیست پذیرفته شدگان نهایی آزمون قراردادی پزشك خانواده روستایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا مورخ 1395/2/18 به شرح زیر اعلام میگردد.

نفرات اصلی می بایست با در دست داشتن كارت شناسایی در روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و شنبه (4 ، 5 و 8 خردادماه95) جهت انجام امور قرارداد به كارگزینی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا  مراجعه نمایند .

     اسامی پذیرفته شدگان آزمون قراردادی پزشك خانواده روستایی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا
اولویت رشته شغلی نام و نام خانوادگی ردیف
نفر اصلی اول پرستار زینب شیبانیان 1
نفر اصلی دوم پرستار زینب دوگانی آغچغلو 2
نفر اصلی سوم پرستار فاطمه شرافتی 3
نفر اصلی چهارم پرستار حكیمه ارجمند مزیدی 4
نفر اصلی پنجم پرستار محبوبه كرمی زاده 5
نفر اصلی ششم پرستار سحر بیژن كوچی 6
نفر اصلی هفتم پرستار راضیه حیدری 7
نفر ذخیره اول پرستار وحیده سلیمی كوچی 8
نفر ذخیره دوم پرستار رزیتا خلیقی 9
نفر ذخیره سوم پرستار سمیه شرفی 10
نفر ذخیره چهارم پرستار فاطمه ارجمند مزیدی 11
نفرذخیره پنجم پرستار منصوره محسنی 12
نفر ذخیره ششم پرستار نرجس جوهری 13
نفر ذخیره هفتم پرستار فاطمه شیر عسكر پور 14
نفر اصلی كاردان مبارزه با بیماریها حامد صف دار 15
نفر ذخیره كاردان مبارزه با بیماریها محمد رهنما 16
نفر اصلی كارشناس مبارزه با بیماریها زینب حیدری 17
نفر ذخیره كارشناس مبارزه با بیماریها سلماز دست منش 18
نفر اصلی اول كارشناس آزمایشگاه سمیه جوكار 19
نفر اصلی دوم كارشناس آزمایشگاه امین بهمنی 20
نفر اصلی سوم كارشناس آزمایشگاه صفورا ریاضی فر 21
نفر ذخیره اول كارشناس آزمایشگاه طیبه شكوهیان 22
نفر ذخیره دوم كارشناس آزمایشگاه سحر ناصری نژاد 23
نفر ذخیره سوم كارشناس آزمایشگاه مریم زارعی 24
نفر اصلی اول كارشناس بهداشت محیط سهراب خیراتی رونیزی 25
نفر اصلی دوم كارشناس بهداشت محیط حلیمه صادقی مزیدی 26
نفر ذخیره اول كارشناس بهداشت محیط فائزه غفاری 27
نفر ذخیره دوم كارشناس بهداشت محیط مریم كمالی 28