پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ جلسه هماهنگی و بررسی مشكلات ICU جراحی قلب و عروق بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا با حضورمعاون درمان،ریاست بیمارستان ،مدیرداخلی ومترون بیمارستان ،مسئول بخش ومسئولین ذیربط درمحل معاونت درمان برگزارگردید.
در این جلسه دکتر زراعتیان نژاد مسئول بخش ICUو اتاق عمل جراحی قلب بیمارستان  ضمن ارایه گزارش عملكرد واحد جراحی قلب به بیان برنامه های امورآموزشی ،تجهیزاتی ونیروهای انسانی پرداختند.