پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

در این برنامه، 15دانشگاه علوم پزشکی کشور به عنوان پیشتاز، 34دانشگاه به عنوان پویا و هشت دانشگاه هم به کوشا، معرفی شدند.
در این همایش دانشگاه علوم پزشکی فسا جزو 15  دانشگاه پیشتاز کشور معرفی گردید.
به گزارش وب دا ؛ سی امین همایش معاونان توسعه ، مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور طی دو روز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در مجتمع فرهنگی، آموزشی ورزشی ولایت برگزار گردید.
محورهای تامین تجهیزات پزشکی، برنامه جذب نیروی انسانی، مدیریت چرخه بهبود بهره وری، هزینه کمتر، کیفیت بالاتر، طرح ها و پروژه های عمرانی سال 95 و گزارش تحلیل بودجه امسال، از جمله مباحث سخنرانی های پیش بینی شده برای این همایش بود.
این همایش ملی، با طرح مضامینی از برنامه ششم توسعه، پیرامون مرکز بودجه و پایش عملکرد، مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، اداره کل منابع انسانی، مدیریت منابع فیزیکی، اداره کل خدمات پشتیبانی و دیگر موضوعات عمومی از قبیل استفاده از ظرفیت های بین المللی در حوزه های مرتبط، ساماندهی و استقرار نظام یکپارچه مالی، اداری، خدماتی و تشکیلاتی در سطح معاونت وزارتخانه و دانشگاه ای علوم پزشکی و استقرار نظام هماهنگ بخشی و بین بخشی به کمک فعال کردن قطب ها و مناطق، برگزار شد.
ارایه گزارش هایی از سوی معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها، از جمله برنامه های روز دوم همایش بود. 
 پایان سی امین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در شیراز، اهدای تندیس دانشگاه های پیشتاز، پویا و کوشا، بود.
دکترصدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این همایش، گفت: با تشکیل کمیته ارزیابی فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حیطه معاونت توسعه مدیریت و منابع، دبیرخانه ای در وزارت بهداشت تشکیل شد.
دکتر "سید علی صدرالسادات" افزود: در همین راستا، معیارهای ارزیابی مشخص شد و دانشگاه ها رتبه بندی شدند.
وی با بیان اینکه در این رتبه بندی، دانشگاه های علوم پزشکی، به ترتیب به سه رتبه پیشتاز، پویا و کوشا در مدیریت عملکرد، رتبه بندی شده اند، یادآور شد: در این رتبه بندی، دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در جایگاه های نزدیکی نسبت به هم قرار گرفتند و این امر تنها از حیث ایجاد رقابت سالم، انجام شد.
در این برنامه، 15دانشگاه علوم پزشکی کشور به عنوان پیشتاز، 34دانشگاه به عنوان پویا و هشت دانشگاه هم به کوشا، معرفی شدند.
در این همایش دانشگاه علوم پزشکی فسا جزو 15  دانشگاه پیشتاز کشور معرفی گردید.